השכרת מצננים 

השכרת מצננים גדולים

מצננים תעשייתים

3 דרגות עוצמה

עוצמה נמוך : 7,000

עוצמה בינוני 12,000

עוצמה גבוה : 18,000 

 כולל גלגלים 

חשמל רגיל 

טמפרטורה עד 12 מעלות פחות מהטמפרטורה בסביבה

 

מחיר ליום רק 300₪

מחיר לשבוע רק 1200₪

השכרת מצננים גדולים רק 249 שח